Seks personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte.

Tre av dem som nå har fått påvist koronasmitte er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. For de tre øvrige jobbes det fortsatt med å kartlegge sikker smittevei.

Den ene av dem som nå har testet positivt på koronavirus, er en medarbeider ved Losjeplassen bo- og servicesenter. I likhet med andre ved sykehjemmet er vedkommende blitt testet etter at det ble påvist koronasmitte hos ansatte og beboere. Personen som nå er blitt smittet, har ingen nærkontakter ved sykehjemmet utover dem som allerede sitter i karantene, så det er altså ingen flere ansatte eller beboere som settes i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Siden begynnelsen av mars har 336 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.