Undertegnede tok altså turen ut og gjorde en sjekk av dybdeforholdene, som kan beskues i sin helhet i videoen under.

– Jeg mener definitivt at dette skiltet skremmer bort småbarnsfamilier, sier Gro Nebell Aronsen til Svelviksposten onsdag.

Skiltet advarer nemlig om stein og brådybde.

Aronsen, som har badet på Knemstranda hele livet, har fulgt badestedet i opp- og nedgangstider og mener at stranda slik som den er nå, mister kvalitetene den har vært kjent for.

– Dette har i hvert fall vært en barnefamiliestrand siden 50-tallet og det egner den seg godt som, så derfor håper jeg den kan fortsette å være det. Da synes jeg det er kritikkverdig at det første kommunen gjør er å sette opp et skilt om ting som knapt nok er reelt og som like enkelt kan ordnes fremfor å advare om det, sier hun.

Aronsen sikter til steinene som ligger rundt brygga som Svelvikspostens journalist ikke har særlige utfordringer med å løfte på.

Se tilsvar fra Drammen kommune nederst i saken.

– Falsk trygghet

På skiltet står det også at det finnes livbøye på stranda. Den har verken Aronsen eller Svelviksposten lykkes i å finne.

– Det er jo to ringer på siden av skiltet her, så det kan jo være at det er der den skulle vært. Jeg bader her omtrent hver dag og har i hvert fall ikke sett den.

Det mener Toril H. Aronsen er problematisk.

– Det gir jo en falsk trygghet. Om det mot formodning skulle skje noe her, er det fort allerede for seint å begynne å lete etter den bøya, sier hun.

Finn fem feil

Til sammen er det fem faktafeil på skiltet, skal vi tro Gro N. Aronsen.

– Dette er ikke Bokerøya, det staves ikke «Bokkerøya», det er ingen livbøye her, ikke er det brådypt og steiner er det heller lite av, ler hun.

Nederst på skiltet er det satt opp en QR-kode om man finner feil med skiltet. Den står ikke uprøvd.

– Jeg har prøvd QR-koden på skiltet og kom da inn på siden til konsulentfirmaet Sweco og kom ikke mye lenger derfra. Det fremstår som spesielt for meg at kommunen har brukt penger på konsulentfirma til utforming av disse skiltene, sier Aronsen.

– Utover det er det jo mye mindre slått her enn det var før. Det lange rørsivet der er jo livskraftig og langs hele kysten, så der mener jeg det må kunne fjernes noe uten å skade naturomfanget. Det gror jo igjen etter hvert, så bare med litt stell, tror jeg det kan bli mye bedre her, sier hun.

– Ønsker å bidra til økt sikkerhet

Truls William Rieger i Drammen kommune, avdeling samferdsel, vei- og parkforvaltning svarer følgende på Svelvikspostens spørsmål.

– Hvorfor har dere valgt å sette opp skiltene?

– Skiltene, som er like i hele Drammen, har til hensikt å gjøre brukerne av stranden oppmerksomme på farer ved bading. Ved å sette ut livbøyer og opplyse om farer, ønsker vi å bidra til økt sikkerhet ved bading. Navn på stranden eller området er viktig for å sikre rask respons til riktig sted for nødetatene ved en eventuell ulykke eller hendelse.

Hvor livbøyen henger, har ikke Svelviksposten fått svar på pr. tirsdag ettermiddag. Saken oppdateres.

Oppdatering, onsdag 27.07.22, 11:21: Svelviksposten har ikke fått svar fra Drammen kommune angående livbøyen, men erfarer nå at gresset er slått og livbøye hengt opp rett ved skiltet.

– Kommer ikke på plass i sommer

– Hva tenker dere om skilting om mollabakke og steiner på en langgrunn sandstrand?

– Det er enkelte store stener man kan slå seg på ved for eksempel fall fra padlebrett. Dette kan endre seg fra år til år da stein kan flyttes av isen om vinteren. Det er greit å opplyse om at det kan finnes enkelte store steiner i området selv om det er mest flat sandbunn. For enkelte kan det være fristende å se hvor langt ut man klarer å gå. Da er man oppmerksom på at man vil møte en bratt kant selv om det er langt fra land. Hensikten med skiltet er å gjøre brukerne oppmerksomme på dette.

– Bokerøya er stavet feil og har heller ingenting med Knemstranda (hvor skiltet står) å gjøre. Hva tenker dere om det?

– Det ble en stavefeil i skiltproduksjonen og vi er kjent med det. Nytt skilt er satt i bestilling, men det kommer ikke på plass i sommer, derfor er skiltet satt om med en stavefeil. I kommunens anleggsregistre er hele området skrevet som Bokerøya/ Knemstranda. Vi tar informasjonen fra de lokalkjente til orientering og gjør en utsjekk. Regner med de lokalkjente har rett og da vil vi oppdatere navnet i anleggsregistrene.

– Tar imot innspill

– Problemet er likt i Bergerbukta, hvor det også er langgrunt, men skiltet om brådybde og skiltet viser til «Bergerparken» som er et område de færreste har hørt om i Svelvik. Hva ligger bak skiltingen her?

«Bergerparken» er navnet parken i Bergerbukta er registrert som. Vi tar gjerne imot innspill her også dersom det finnes andre navn på parken. Om skilting brå dybde, så mudres det en renne inn til båthavna av og til og selv om renna ikke er veldig dyp, kan den komme overraskende på barn som bader.

– Hvordan er det når lokalbefolkningen oppdager så mange faktafeil på to skilt?

– Vi tenker det er veldig fint at lokalbefolkningen legger merke til skiltene, og setter pris på tilbakemeldingene.

Etter at saken ble publisert, har det kommet til Svelvikspostens kunnskap at det står et lignende skilt på Trulsestranda, med de samme advarslene, hvor forholdene også er de samme hva gjelder grunnforhold og dybde.