Slik så det ut på det offentlige toalettet, men nå blir det andre boller

Kommunens offentlige toaletter ved strendene er nå åpnet, og skal rengjøres mye oftere enn de pleier.