Slik skal de ta imot elevene: – Alle elevene har fått hvert sitt tall og hver sin farge

Strenge regler om hvor de skal møte opp, hvor de skal sitte, hvilket toalett de skal bruke og hvem de kan leke med i friminuttene. Dette møter skolebarna mandag.