Sliter med medlemsmassen og tør ikke ta på seg for mange oppdrag. Nå søker de folk

Svelvik Mannskor har 29 medlemmer på papiret, men bare rundt 16 aktive. Nå søker de flere medlemmer.