Gå til sidens hovedinnhold

– Smittetrykket er redusert betraktelig

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for ti av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste fem.

Ved Kjøsterud skole er en kohort berørt av smitte, og elever og lærere settes i karantene. Ingen av de øvrige skolene i kommunen er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det samme gjelder barnehagene og helseinstitusjonene.

– De fire siste dagene har vi de laveste tallene som er registrert siden smitten steg kraftig tidlig i mars. Foreløpig tyder det på at smittetrykket i Drammen kommune er redusert betraktelig fra det høyeste nivået for to-tre uker siden, og det er veldig positivt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Smittetrykket må ytterligere ned

Likevel er smittevernoverlegen tydelig på at smittetrykket fortsatt er for høyt. Over en periode på seks uker fra slutten av januar til begynnelsen av mars, hadde Drammen kommune i gjennomsnitt snaue fire rapporterte koronatilfeller pr. dag. Fra og med 24. januar og til med 8. mars ble det rapportert 165 nye smittetilfeller.

– De siste åtte dagene er det meldt om 163 nye smittetilfeller. Så vi har altså et smittetrykk nå som har gitt oss like mange smittetilfeller på en ukes tid, som vi hadde på seks uker tidligere i vinter. For å være trygge på at smittetrykket er lavt over tid og dermed at smittefaren er relativt liten, må vi ned mot det samme nivået som vi hadde i slutten av januar og fram til begynnelsen av mars, sier Sagberg.

Med god etterlevelse av smitteverntiltakene, flere vaksinerte og bedre vær har han tro på at dette skal være mulig. Det betyr også at vi etter hvert skal kunne håpe på mindre strenge smitteverntiltak enn vi har nå.

– De basale smitteverntiltakene må vi være forberedt på å leve med ganske lenge. Men de er i utgangspunktet ikke til noe særlig hinder for at vi skal kunne leve tilnærmet normalt. De fleste av oss klarer å holde litt avstand til andre enn dem vi bor sammen med, sørge for håndhygiene og holde oss hjemme når vi er syke. Forhåpentligvis skal disse tiltakene være tilstrekkelige når vi nærmer oss sommeren, sier Sagberg.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 3759 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 47 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Kommentarer til denne saken