Søkte om lotteripenger men fikk avslag: – Det offentliges oppgave

Foreningen Vassåsens Venner kvalifiserer ikke som lotteriverdig organisasjon, viser et avslag fra Lotteritilsynet.