Som ventet er det delte reaksjoner etter kommunesammenslåingen. Noen mener Svelvik burde fortsatt som egen kommune. Det ville i så fall krevd bedre økonomisk styring og endrede driftsrutiner.

Regjeringen varslet også mindre økonomisk støtte til kommunene som ikke fulgte deres vilje. Selvstendighet og tjenestedyktighet ville da blitt svært vanskelig.

Effektivisering er en kontinuerlig prosess i all virksomhet som ikke alltid er populært, men nødvendig.

Nåværende ekstraordinære tilstander skaper spesielle utfordringer som må sees i sammenheng med at ikke alt er på stell, og det vil ta lang tid før alt normaliseres.

For øvrig bør det være rom for seriøs dialog og frembringe reelle fakta og mulighet for svar. Meg bekjent er det interesse for åpen debatt som også gir lokalavisen mer helhetlig verdi.