1171 registrerte besøk til Utsikten denne perioden - se sprekingene her

Det har vært 1171 registrerte besøk på Utsikten fra 1. mai til 30. september. 24 personer har besøkt Utsikten mer enn ni ganger.