Energikrisen og de galopperende strømprisene er bakteppet for den lenge varslede redegjørelsen til Aasland i Stortinget.

– Jeg kommer til å ha en helhetlig gjennomgang av både den situasjonen vi nå befinner oss i, de tiltakene vi har gjennomført, og de tiltakene vi kommer til å gjennomføre for å sørge for at vi har tilstrekkelige mengder med rimelig energi. Det er denne regjeringens klare mål, sier Aasland til NTB.

Foreløpig vil han ikke svare på hvilke konkrete tiltak han vil komme med.

Klare forventninger

Blant regjeringens ivrigste kritikere er Rødt og Frp, som var blant dem som kjempet for å få det ekstraordinære møtet på plass. Rødts forventninger er krystallklare.

– Jeg forventer at regjeringen leverer konkrete tiltak for å begrense eksporten, få ned strømprisene og spare energi, sier Rødts Sofie Marhaug til NTB.

Frp er derimot litt mer lunkne.

– Dessverre har vi lave forventninger til hva regjeringen kommer med, sier Frps Marius Arion Nilsen.

Håndfast

Et nær samstemt Storting forlanger håndfaste tiltak på bordet. Overfor NTB trekker flere partier, som Venstre og SV, fram støtte til energisparing.

– Venstre har lenge etterlyst bredere støtteordninger til strømsparetiltak. Dette kunne regjeringen enkelt gjort allerede gjennom en tilleggsavtale med Enova. Nå må det komme på plass, sier Venstres Ola Elvestuen.

For SV er også strømstøtten til husholdningene avgjørende, sier SVs Lars Haltbrekken

– Vi har en avtale med regjeringen om å forhandle om å forbedre strømstøtten i høst, og vi forventer at Aasland legger fram forslag om dette i løpet av uka og helst mandag, sier han.

Titalls forslag

Høyres Nikolai Astrup mener regjeringen må på banen med tiltak som bidrar til raskere utbygging av fornybar energi og mer energieffektivisering på kort sikt, framholder Astrup.

– Høyre kommer til å fremme en rekke forslag på mandag og håper vi kan danne solide flertall for dette, sier Astrup, som varsler at de vil be om at redegjørelsen sendes til komitébehandling slik at Stortinget kan fatte vedtak allerede 30. september.

Høyre er ikke de eneste som vil fremme forslag:

* SV varsler at de kommer med hele 19 forslag om alt fra en totrinns strømstøtte til reforhandling av avtalene rundt utenlandskablene.

* Rødt vil legge fram fem forslag, blant annet at det innføres en makspris på strøm.

* Frp har fire forslag klare, men sier det kan komme flere. Også de vil ha makspris og reforhandling av kabelavtalene.

Bønn til Stortinget

Aasland har på sin side en bønn til Stortinget:

– Jeg vil be Stortinget, dersom de skal gjøre vedtak, om å gjøre gjennomtenkte vedtak, sier han og advarer om at flere av forslagene, som makspris, kan virke mot sin hensikt.

– Det kan føre til økt forbruk og mindre investeringer i fornybarsektoren, noe vi sårt trenger nå, sier han.

– Vi står i en veldig krevende situasjon, og det finnes ingen «quick fix» på problemene vi står oppe i. De er et veldig sterkt uttrykk for at det er energiknapphet, både i Norge og Europa. Men dette skal vi ut av, og vi skal være veldig tydelige på hvordan vi skal gjøre det, sier Aasland.

Ifølge Aftenbladet blir det betydelig begrenset taletid under møtet, noe som skal ha skapt splid på Stortinget.

(©NTB)