(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Torsdag er strømprisene for innbyggerne i Svelvik nesten dobbelt så dyre som for resten av Drammen.

Kommunikasjonssjef i Glitre Energi Ragnhild Ask Connell, kan fortelle til Drammens Tidende at hun ikke tror prisforskjellen i Drammen og Svelvik vil utgjøre en altfor stor forskjell i kroner og øre på denne tiden av året.

– Ettersom vi bruker klart mest strøm på oppvarming er forbruket vårt på strøm generelt lavere i juli enn resten av året, forteller Ask Connell og legger til:

– Det hadde vært mye verre om det var i vintermånedene. Samtidig har vi stor forståelse for at det oppleves urettferdig.

Les hvorfor prisene er høyere i Svelvik enn i Drammen her:

– Avhenger av faktorer

Hun kan fortelle at kundene til Glitre Energi bruker i snitt 16.000 kilowattime i året i strøm, hvor brorparten av dette er på vinteren.

Hun presiserer at strømregningen avhenger av ulike faktorer.

– Det er både strømpriser, nettleie og offentlige avgifter som avgjør strømregningen, blant de er det strømprisen som varier mest.

Kommunikasjonssjefen kan anbefale kundene å gå inn på «min side» hos strømleverandøren de bruker for å sjekke hvor mye strøm de bruker om dagen og per time.

Dette kan også gi en indikator på hvor mye prisforskjellen har og si på regningen for en dag som i dag, hvor strømprisene er dobbelt så dyre i Svelvik enn i Drammen.

Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Lede, tror også at forskjellen på de to områdene ikke vil utgjøre de store forskjellene for de fleste av oss på et daglig basis.

– På grunn av strømstøtteordningen, og et lavt generelt forbruk i juli, tror jeg ikke prisforskjellen vil utgjøre mye, forteller Omnes

Han legger til at dersom prisforskjellene opprettholdes utover høsten og vinteren når forbruket øker, vil forskjellen bli merkbar for kundene.