Fredag ettermiddag skriver TV2 at regjeringen går inn for tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Tvungen lønnsnemnd betyr i praksis at streiken avblåses. Like før klokka 17.00 får NRK bekreftet av Unio at streiken er avblåst.

– Jeg synes det er veldig uheldig at regjeringen griper inn i konflikten, og trist at arbeidsgiversiden ikke vil løse de underliggende problemene, sier Unios forhandlingsleder Steffen Handal til NRK.

Tidligere fredag innkalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til møte klokka 16. Streiken har vart siden 27. mai.

KS og Oslo kommune kom til enighet med de andre tre hovedsammenslutningene, LO, YS og Akademikerne, men ikke Unio. Avtalen Unio ikke ville gå med på, var et lønnstillegg på 2,8 prosent, som er 0,1 prosentpoeng over avtalen i frontfaget.

– Det regjeringen gjør nå, skuffer meg. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik. Når de stanser streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet, sier Handal.

Kommunestreiken har omfattet 22.667 Unio-medlemmer. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i andre kommunale virksomheter.

Blant de streikene har det vært over 2.000 sykepleiere.

Ti fylkeskommuner, deriblant Oslo, samt 16 kommuner har vært berørt av streiken.