Rådmannen i Drammen, Elisabeth Enger, har foreslått at Drammen parkering tar seg av parkeringshåndhevingen i hele Drammen.

Da Svelvik var en egen kommune, var det politiet som håndhevet eventuelle feilparkeringer i kommunen. Det gjør de i utgangspunktet fortsatt. Men om rådmann Engers forslag vedtas, vil Drammen parkering håndheve parkeringen i Svelvik.

Grunnen til dette er ifølge Einar Jørstad, direktør for kultur, by- og stedsutvikling i Drammen kommune, å sikre lik praksis i den nye storkommunen.

– Rådmannen mener det er grunn til å søke om å få overført myndighet fra Vegdirektoratet, til å håndheve offentlig parkeringsgebyr i hele den nye kommunen. Også parkeringen i Svelvik. Dette for å sikre lik praksis og oppfølging av gjeldende parkeringspolitikk i hele kommunen, skriver Jørstad i en e-post til Svelviksposten.

– Tidligere Drammen kommune og tidligere Nedre Eiker kommune har gode erfaringer med at kommunen ivaretar denne oppgaven. Dette gir en annen mulighet til å kunne prioritere oppgaven, enn om denne ivaretas av politiet, sier Jørstad.

Les også

Å fryse ut et lokalsamfunn

Kan innføre betalingsparkering

«Erfaring tilsier at ressursene kommunen bruker på å håndheve offentlig parkeringsgebyr (følge opp feilparkering), omtrent tilsvarer inntekten kommunen får fra gebyrene. Håndhevingen i seg selv har derfor ingen vesentlig økonomisk betydning for kommunen», heter det i forslaget fra rådmannen.

Videre heter det at «kommunen må imidlertid påta seg ansvaret for å håndheve offentlig parkeringsgebyr for å kunne tilby vilkårsparkering (parkering mot betaling) på offentlig ferdselsåre. Avgiftsparkering utgjør en inntektskilde for kommunen som vil falle bort dersom kommunen ikke tar på seg kommunal håndheving av offentlig parkeringsgebyr».

– Det vil jo også si at dere vil innføre betalingsparkering? Hvorfor det?

– Saken nå gjelder myndigheten til å kunne håndheve reglene som allerede gjelder, også i Svelvik, forklarer Jørstad

Mens busstilbudet er svekket og taxinæringen heller ikke er 100 prosent i Svelvik, er kanskje befolkningen mer avhengig av å kunne ta bilen til både butikken og venner. På spørsmål om det da ikke vil være dårlig for svelvikingene å måtte betale for å stå utenfor kirka i begravelser og lignende, fordi de kanskje er mer avhengig av bil enn andre, presiserer Jørstad følgende.

– Det ligger ikke i denne saken å innføre betalingsparkering, men at kommunen får mulighet til å håndheve de parkeringsreglene som allerede gjelder i Svelvik. Om betalingsparkering skal innføres, vil eventuelt være et politisk spørsmål som man må komme tilbake til.

Gikk til valg på gratisparkering

Forslaget til rådmannen skal opp i teknisk utvalg, der Gro Nyhus (Sp) er leder. Også Nyhus presiserer at det dreier seg om å overta parkeringshåndhevingen, ikke å innføre betaling i Svelvik.

– Nå er det snakk om å få det synkronisert i den nye storkommunen. Eventuell betalingsparkering vil komme inn i parkeringsstrategien senere. Den kommer opp i løpet av 2020, forteller Nyhus.

Senterpartiet og Nyhus gikk til valg på at det i utgangspunktet fortsatt skulle være gratis parkering i Svelvik.

– Vi har gått til valg på partiprogrammet vårt, det er hva vi forholder oss til. Så får vi se hva som skjer med de andre partiene, vi får kjempe med det vi har.

– Trist

– Kollektivtilbudet og taxitilbudet i Svelvik er ikke godt nok for innbyggerne i dag, hvordan vil det være hvis de må betale for å kjøre bil også?

– Jeg synes det er trist å gå med en overordna landsstrategi om at vi skal ta kollektivt, og så blir det tatt ned. Da må man forvente at folk har egne biler. Vi må komme oss på jobb og alt annet. Får man ikke et kollektivtilbud som dekker det folk har behov for, kan du legge ned alle planer.

I likhet med mange andre, håper hun bussfloka snart løser seg.

– Vi gjør det vi kan, men er glade for at ordføreren tok tak i det. Det står ikke stille, men av og til tar ting litt tid. Dette burde vært løst før overgangen til ny kommune og nytt fylke. Dette har falt litt mellom to stoler, og det er ikke bra. Dette kan vi ikke leve med, sier Nyhus.