Svelvik kommune vedtok anlegget, men avlyste etter anbudskonkurransen. Nå må Drammen kommune revurdere prosjektet

Kommunen må avgjøre om de ønsker å sette av penger til skateanlegget eller ikke, etter at anbudskonkurransen i fjor måtte avlyses og saken da gikk over fra Svelvik til Drammen kommune.