Kjøpte privat sykehjemsplass i Vestfossen: – Svelvik sykehjem sa nei

To ganger ba familien om sykehjemsplass i Svelvik, etter at de mener hjemmesykepleien ikke kom når de skulle. Etter å ha kjøpt privat korttidsplass i en annen kommune - og sendte inn en klage til fylkesmannen - kom tilbudet om korttidsplass på Svelvik sykehjem.