Svelvik ble en del av Buskerud fra 1. januar av i 2020. Var dette egentlig riktig?

Med sammenslåingen, både med Buskerud og samtidig med det nye storfylket Viken, ble vesle Svelvik kun en liten brikke i det hele. Ja, selv tilhørigheten med Buskerud ble vi nærmest som ingenting å regne.

Hadde det vært best å bli værende i Vestfold, og nå også Telemark?

Uansett tilhørighet, Svelvik må leve med sin skjebne; en utkantkommune – enten vi blir hørende til nordfra, eller sørfra.

Sykehuset!

Tilhørigheten – og nærheten til Drammen sykehus var et sentralt tema. Men hvorfor kan ikke løsningen bli slik den var tidligere, da Svelvik, som var en del av Vestfold, fikk tilgang til bruk av sykehuset i Drammen (les; Buskerud)?

Kommunikasjon

Tidligere var det hyppige bussavganger til vår nabokommune i sør, Sande. Den historien fikk en brå slutt med tilhørigheten til Buskerud/Viken. Det «nye» buss-selskapet, Brakar, bestemte at bussturen fra Drammen, via Svelvik, stoppet på Berger.

Kun skolerutene til/fra Sande vgs. fikk i hovedsak bestå. Dermed forsvant også en tidligere mulighet til å ta toget fra Sande stasjon, og med det, handelen med Sandes rike handelsliv.

Offentlighet

I vår nye «byråkratiske verden» mistet vi en rekke tilbud, ikke minst innenfor kommunal forvaltning. Rådhuset ble mer eller mindre tømt for nødvendige etater, de ble i stort monn i stedet flyttet til Drammen.

Dette tapet, som best kan karakteriseres som «kommunal infrastruktur» er et ømtålig tema. Nettopp fordi det er så altomslukende. Det er dette som gjør hverdagen i et lite lokalsamfunn rikere. Rikere enn den opplevelsen vi har av dagens Svelvik, dessverre.

Også det lokale helsetilbudet ble rammet ved den nye tilhørigheten. Mon, hvor lenge får vi beholde vårt lokale sykehjem som unntak fra nedleggelseskåte Buskerud-/Viken-politikere.

Tilbake til fortiden?

Denne signatur jobbet aktivt, gjennom flere år, for den endring som vi i dag sitter i fanget på. Det beklager jeg. Som bladfyk burde jeg i større grad sett faresignalene ved å bli noe større enn det vi var.

Var det kanskje slik at «vesle Svelvik» i sin tid (for snart tre år siden!!) ville vært det beste, også i fremtiden …

Kun til ettertanke …