Disse 16 eiendommene fikk ny eier i januar

Disse eiendommene ble solgt i Svelvik i januar.