Gå til sidens hovedinnhold

Klok forvaltning av våre felles midler?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken ble jeg oppringt av redaktøren med spørsmål nyttet til plan for nytt byhus. Årsaken til at jeg ble oppringt var mitt engasjement i, og verv som leder for Svelvik Musikkorps. Korpset har, på linje med andre lag og foreninger, blitt invitert av oppgaveutvalget til å komme med innspill i  deres prosess. Alle våre innspill, både skriftlige og i møter, er behandlet i korpsets styre. Samtidig er det vanskelig å besvare de spørsmål som fremkommer, kun som representant for korpset, uten også å ha tanker om prosess og byhus som innbygger i kommunen. Derfor vil jeg i dette leserinnlegget presisere hva jeg som innbygger tenker om byhuset.

La meg starte med at jeg setter pris på at det nå endelig kan se ut som om det kan bli benyttet noen midler til oppgradering/oppussing av gamle ærverdige Svelvik Bys Vel (SBV), bygget i 1921. SBV kan da muligens også dekke små lag og foreningers behov for et sted å være - og det er bra.

Men, som innbygger i kommunen er jeg opptatt av at fellesskapets midler blir forvaltet til det beste, for oss alle. Da jeg i vinter leste kommuneplanens handlingsdels omtale av byhus i sentrum, og samtidig så at det skulle vurderes avhending av dagens samfunnshus, som del av dette, ble jeg slettes ikke sikker på at dette var rett forvaltning av våre felles midler.

Les også

Ønsker byhus ved Kinogården og SBV

 

Hvor kommer disse - i første omgang - 50 millionene fra som er satt av i budsjettet for nytt byhus de to kommende år? Dette i en kommune som nettopp har fått selvstyre tilbake etter å vært satt under administrasjon (les ROBEK) i flere år. Alle bør kjenne bakgrunnen for at vi havnet der; handlinger styrt av hjertet mer enn hodet.

All erfaring tilsier nok at politikere ikke går til valg på oppussing og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, fremfor nye og prangende bygg. Eller for den sakens skyld heller ikke investeringer i infrastruktur som vann og avløp under bakken, fremfor parkanlegg og annet som synes. Men i denne saken, kjære politikere, kan det virke som om ønske om byhus er styrt av å få investert før sammenslåing i nye Drammen mer enn annet.

Les også

Planlegger å selge samfunnshuset for å finansiere byhuset

Jeg leser i Svelvikspostens artikkel etter siste kommunestyre at en av våre lokalpolitikerne hevder det er viktig at vi (dagens lokalpolitikerne) «har hendene på rattet» for å sikre rett plassering av byhus (les; ved dagens SBV), fordi det ved sammenslåing med nye Drammen kan bli annen lokalisering. Dette grunnet fremtidig bruk av dagens kommunale bygningsmasse.  Dette minner mer om å «bruke penger som fulle sjømenn», enn å «holde grep om rattet» for å sikre rett kurs. Ikke bra! Det skulle da bare mangle om ikke bruk av dagens kommunale bygningsmasse i nye Drammen kommune var et tema fremfor investering i nytt!

Kan dette være en klok forvaltning av våre felles midler? Det er faktisk våre felles midler om vi bor i en administrativ enhet som heter Svelvik eller Drammen, om midlene er fra lokal skatt eller sentralt hold, inklusive midler som eventuelt er gitt som incentiv/virkemidler til kommuner som frivillig - og i rett tid - lot seg slå sammen. Om disse eventuell incentiv/virkemidler har datostempling, så vil det overraske meg stort om det ikke kan være en mer fornuftig bruk av disse midlene. 

Vi har i dag et samfunnshus som med beskjedne midler vil kunne dekke mange av behovene et stort byhus er tenkt å dekke. Korpset fremmet et svært beskjedent forslag i fjor høst for å sikre nødvendig oppgradering.

Les også

Foreslår dobbelt så dyrt byhus – men vet ikke hvordan det skal finansieres

Hva er galt med å beholde dagens samfunnshus, og gjøre de nødvendige små investeringer her for å sikre dette som fremtidig storstue? Og dette vil ikke gå på bekostning av en oppussing av SBV. Det er jo også slik at det tidvis er sambruk av samfunnshus og Strømmhall ved store arrangement.

At det samtidig kan være et behov for et mindre treffsted i kjernen av sentrum med et eventuelt sambruk kan godt være - men vel i en langt mindre skala enn dersom det også skal dekke dagens bruk av samfunnshuset.

Nei, gjør små og nødvendige investeringer og behold samfunnshuset som kommunens storstue - gjerne også investere ytterligere for å gi plass til ennå flere lag og foreninger, og bevar SBV som dagligstue og som kommunalt tjenestetorg - når kommunen finner ut hva slags tjenester som skal leveres.

Etter dette leserinnlegget er det jo en viss fare for at jeg oppfattes både surmaga, gammeldags og bakstreversk. Men, mitt ønske er altså bare at våre folkevalgte og administrasjon forvalter våre felles midler på en best mulig måte. Slik jeg ser denne saken kan det se ut som om så ikke er tilfelle.

Kommentarer til denne saken