I ukens avis kan du lese om to tidligere ansatte hos Café Bjørge som forteller at de har jobbet uten kontrakt og lønnsslipp. En av de ansatte hevder også at arbeidsgiveren skylder ham lønn.

Vi synes ikke det er noe moro å skrive slike saker. Alle journalister og redaktører med respekt for seg selv føler et stort ansvar når de publiserer slike alvorlige anklager, og vi er smertelig klare over påvirkningen det kan ha på menneskene vi skriver om.

Derfor er det spesielt viktig at vi ser alle sider av saken, før vi begynner å utforme en sak til publisering. Vi i Svelviksposten har sendt 13 sms-er til eieren av Café Bjørge, og ringt ham ni ganger den siste uken, for å få tilsendt dokumentasjonen som støtter eiers påstand om at lønn er utbetalt og kontrakter og lønnsslipp i orden. Hadde Svelviksposten mottatt dette, hadde det ikke vært noen sak for oss å skrive. Og det ville vært helt greit. Mer enn greit faktisk, da vi ikke ønsker at noen arbeidstakere skal bli utnyttet i byen vår. Men når en arbeidstaker får slike beskyldninger mot seg, og ikke kan fremskaffe dokumentasjon på at han har papirene i orden, da gjør alvorlighetsgraden i saken at vi må gå videre med den.

I sin siste SMS til Svelviksposten skriver Café Bjørges eier Karlis Brokans at vi ikke har noe med denne saken å gjøre, og at dette er et privat anliggende mellom ham og hans arbeidstaker.

Her er Brokans og jeg svært uenige. Saken om arbeidstakere som mener de ikke har fått det de har krav på av arbeidsgiver, er midt i kjernen av pressens samfunnsoppdrag.

Ifølge vårt pressetiske regelverk Vær varsom-plakaten er vårt samfunnsansvar blant annet å «informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold» samt å «beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre».

I våre mange runder med etiske vurderinger rundt denne saken, var vi ved flere anledninger inne på anonymisering av kafeen og eieren. I en større by som Drammen eller Oslo ville dette vært aktuelt, men her i Svelvik, med et antall spisesteder man kan telle på to hender, ville saken rettet urettmessig mistanke mot andre drivere i byen, og trolig skapt en rykteflom vi ikke ønsker å bidra til.

Ord mot ord er saker vi må være varsomme med, men dette er ikke en sak om «ord mot ord». Her er tilfellet en arbeidsgiver som ikke klarer å fremskaffe arbeidskontrakter, lønnsslipper eller dokumentasjon på utbetalt lønn. Slikt skal en erfaren arbeidsgiver med alvorlige beskyldninger fra flere ansatte mot seg kunne vise fram uten problemer.

Les også: En elendig velkomst til den nye storkommunen

Les også: Ny serie om kjærligheten til Svelvik

Les også: Uansvarlig prioritering