Sjelden har politiske ledere i nabokommuner så stor påvirkning på en annen kommunes skjebne

Påvirkningskraft: Varaordfører Mads Hilden appellerer til nabopolitikerne. – Sjelden har politiske ledere i nabokommuner så stor påvirkning på en annen kommunes skjebne. foto: Privat

Påvirkningskraft: Varaordfører Mads Hilden appellerer til nabopolitikerne. – Sjelden har politiske ledere i nabokommuner så stor påvirkning på en annen kommunes skjebne. foto: Privat

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerSekretariatsleder i Buskerudbyen Tor Atle Odberg er i Svelvikspostensitert på at det er statlige føringer som har ført til at de gamle kommunegrensene er brukt i Buskerudbyens prosjektforslag. Er dette statlige føringer fra samme regjering som satte i gang en stor nasjonal dugnad for å slå sammen kommuner til større enheter? En kommunereform for å nettopp kunne løse fremtidens utfordringer som miljø og samferdsel bedre?

LES OGSÅ: Foreslår å plassere bom på Svelvikveien: – Vi står i fare for å bli definert som annenrangs innbyggere

Nå er det heldigvis ikke bare sentrale myndigheter som avgjør hvordan Buskerudbyen skal se ut. Sekretariatslederen forholder seg til de rammene og føringene han får. Det er derfor riktig å heve blikket litt og se hvem som tar beslutningene sekretariatet må forholde seg til. Buskerudbyen er en politisk styrt organisasjon og det er blant annet ordførerne fra vårt nabolag, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Lier som sitter i styringsgruppa. For disse er Svelviks beliggenhet og utfordringene ved dagens Svelvikvei godt kjent. De vet at Fylkesvei 319 er vår eneste veiforbindelse og at det er i retning nordover tyngden av trafikk går. De vet at du, enten du er pendler på vei til Drammen eller Oslo, eller du kjører tungtransport med varer produsert i Svelvik på vei til Europa, må vingle deg gjennom svingene nordover på Svelvikveien. De vet at Svelvikveien er livsnerven i Svelvik, at den påvirker utbygging og boligpriser, hvorvidt tidsklemma går opp for den enkelte og hvor mange arbeidsplasser vi har lokalt.

LES OGSÅ: Leder: En elendig velkomst til den nye storkommunen

Om det blir bommer på den gamle kommunegrensa og om det blir ny vei til Svelvik vil være en politisk beslutning som blir tatt av våre nabopolitikere. Sjelden har en enkelt, kort veistrekning hatt så stor betydning for så mange, og sjelden har politiske ledere i nabokommuner så stor påvirkning på en annen kommunes skjebne.

Vi forventer at våre naboer i Drammensregionen kommer med noen tydelige signaler til Svelviks innbyggere om at den nye Svelvikveien blir prioritert. Sammen kan vi utvikle Drammensområdet til å bli et sterkt regionsenter, men da må Buskerudby-politikerne bruke det handlingsrommet de har, og se på tvers av dagens kommunegrenser.

LES OGSÅ: Ny vei var forutsetning for at Svelvik ble med i storkommunen 

Artikkeltags