Store forskjeller mellom skolene i Svelvik

En av kommunens skoler peker seg ut i resultatene fra årets nasjonale prøver.