Berømmet tiltakshaver i nytt boligprosjekt - nå trenger kommunen hjelp for å finne et passende veinavn

Det er i forbindelse med nye boligprosjekter at kommunen ber innbyggerne om hjelp.