Gå til sidens hovedinnhold

Svelvikinger - ta dere sammen...

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pukkverket på Juve er lansert som et alternativ for en ny tømmerterminal som skal betjene skogsindustrien i Buskerud/Viken. Tømmerterminalen der den ligger i dag, må vike plass for den nye fjordbyen, som er under utvikling på Lierstranda.

Svelvik, og Pukkverkstomta har vist seg å være ett av de best egnede stedene å etablere en ny tømmerterminal. Dette mye på grunn av mulighetene for å etablere en dypvannskai, samt relativt sett, kort vei fra de dype skoger. At Pukkverkstomta ligger langt fra eksisterende bebyggelse er vel heller ikke noen bakdel.

Det er i grunn bare kun to ting som ikke taler for en videre utvikling i Svelvik.

- Svelvikveien

- Svelvikinger

Fullt mulig å kombinere

Ønsker man at Svelvik skal utvikles, så trengs det både ny Svelvikvei, og ikke minst noen endrede holdninger i lokalsamfunnet. Surmaget sutring, klaging, og dommedagsprofetier holder ikke mål i 2019.

Ønsker vi at Svelvik skal bli en sovende avkrok fra en svunnet tid, i den nye Drammen kommune? Har vi som bor i Svelvik enerett på å bestemme hva som tross alt gagner fellesskapet i kommune, fylke og fedreland best? Ønsker vi at Svelvik skal være et sted som fremstår som et attraktivt og naturlig sted å etablere seg, enten som innbygger eller som næringsdrivende? Svelvik er en bortgjemt perle, som vil forsette å være en perle om forvaltning og utvikling går hånd i hånd.

Min påstand er at det er fullt mulig å kombinere en ny tømmerterminal med en positiv utvikling i Svelvik. Tømmerterminalen forsterker behovet for ny Svelvikvei, og forutsetningene for trasevalg endres drastisk.

En etablering av tømmerterminalen kan kanskje være nøkkelen som låser opp låste dører, og bidra til en ny giv til et trengende lokalsamfunn.

Vi har mer å hente på å lete etter muligheter, fremfor å grave seg oss ned i begrensninger…

Kan bli attraktivt næringsområde

Pukkverkstomta og områdene rundt kan utvikles som et attraktivt næringsområde på grunn av:

- Beliggenheten ved fjorden, og mulighetene for en dypvannskai som kan betjene mer enn bare tømmerterminalen.

- Kort vei fra E18, ved Gutukrysset, over Røysjø mot pukkverket, og videre mot både Mariås, Svelvik og Nesbygda.

- Avvikling og omregulering av eksisterende næringsområder i Drammen/Lier til fordel for boligutvikling (Lierstranda, Brakerøya, Gulskogen/Sundland). Vi vil vel ikke at all næringsvirksomhet skal etableres/flyttes nærmere Mjøndalen?

Av aktuelle næringer, tenker jeg meg for eksempel:

- Relokalisering av pukkverket

- Ferdigvarelager for Norgips (leier på ulike lokasjoner i dag?)

- Hellik Teigen AS, Avd Lier (Må flytte pga utvikling av fjordbyen og det nye sykehuset?)

- Spedisjonsfirmaer (Omlastnings terminaler, lagerhotell for næring m.m)

- Maritim næring (båtforhandlere, Servicenæring, Marina, Vinterlagring m.m)

- Entreprenører bygg/anlegg

- Produksjonsbedrifter

- Arealkrevende handelsnæring (Det er kanskje litt sent for Monter Svelvik)/engrosbedrifter)

Beliggenheten

En ny veitrase, vil også kunne gi muligheter for en utvikling av nye boligområder, som vil møte fremtidens behov for boligutvikling. Ny veitrase vil også bidra til å gjøre større deler av marka lettere tilgjengelig for allmennheten både sommer som vinter.

Ved å forlenge en ny vei til Mariås, vil man også redusere trafikkbelastningen på eksisterende veier, samt redusere reisetid til Drammen/E18. Dette vil igjen gjøre Svelvik mer attraktivt i boligmarkedet.

Finansiering av ny Svelvikvei, tror jeg kan gjøres delvis med en kombinasjon av lånefinansiering og investeringsmidler fra nye Drammen kommune, Viken fylkeskommune og staten. Tilskudd fra skogsnæringens (på grunn av deres akutte behov for etablering av en ny tømmerterminal), bidrag fra havneavgifter, utvikling av nye næringstomter i tilknytning til tømmerterminalen, og etablering av nye boligfelt langs den nye vei-traseen (anleggsbidrag fra utbyggere/grunneiere).

En eldre, vellykket og klok foretningsmann med rød ”hipsterlue”, skal visstnok ha sagt at det er tre faktorer som må være tilstede for å lykkes med utvikling av eiendom. De tre faktorene er:

- Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet.

Svelvik og pukkverkstomta innfrir på alle disse tre forutsetningene.

Svelvikinger… På tide å ta seg sammen, og bytte ut nisselua, med en ”hipsterlue” i samme fargenyanse.

Kommentarer til denne saken