Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Svelviksposten ut 100.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

Dette er tredje året på rad som Svelviksposten deler ut så mye penger til lokale lag og foreninger. I fjor gikk pengene til Den Gode Hensigt, Vassåsens Venner i Svelvik og Svelvik kultur og aktivitetsforening/The Link.

Søknadsfristen er 1. mars.

– Hver dag jobber vi for at Svelviksposten skal være en aktuell og viktig samfunnsinstitusjon i lokalmiljøet. Derfor føles det veldig meningsfullt og fint å kunne å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn, sier ansvarlig redaktør i Svelviksposten, Ola Niemann.

Skal deles ut 25 millioner

Både i 2020 og 2021 var det stor interesse rundt pengestøtten. I fjor fikk Svelviksposten totalt ni søknader fra lokale lag og forening. Niemann håper og tror på mange og søkere også i år.

– Vi er fortsatt preget av pandemien, og det har absolutt ikke vært lett for barn og unge i lang tid nå. Jeg er kjempeglad for at vi har mulighet til å gi penger også i år, forteller Niemann.

Pengestøtten fra Svelviksposten inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Saken fortsetter under bildet.


Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er som nevnt 1. mars.

Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad