På fjerde året på rad deler Svelviksposten, sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB ut 80.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Edvard Muli Langen.

Langen forteller at det har vært stor interesse de tidligere gangene Svelviksposten har gitt ut midler, og regner med at det samme skjer i år igjen.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Svelviksposten å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, presiserer Langen.

(Saken fortsetter under bildet)


Pengestøtten fra Svelviksposten inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utdelingen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars, mens offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad