Svelvikveien er en skam for våre politikere og en fare for Svelviks befolkning

Av