Sykepleierforbundet ber kommunen styrke kriseberedskapen: – Det haster. Det burde vært gjort i går

Den første måneden til nye Drammen kommune ble preget av flere alvorlige hendelser. Tillitsvalgte sykepleiere mener oppfølgingskapasiteten ikke holder, mens kommunalsjef Anne Hilde Crowo forsvarer tilbudet.