Koronaviruset sprer seg raskere og utgjør enn større fare for liv og helse enn andre virus. Sårbare grupper i samfunnet er svært utsatt, og må beskyttes. Dette er et felles ansvar vi alle har i dette landet, også du og jeg.

Vi er glad for å se at de aller fleste er sitt ansvar bevisst, og følger de råd og pålegg vi får fra myndighetene. Vi oppfordrer alle til å holde seg mest mulig hjemme og møte færrest mulig andre i denne tiden vi er i nå.

De som er smittet av viruset blir ivaretatt av helsetjenestene, men så vet vi også at isolasjon kan føre til psykiske utfordringer for mange, som ikke har behov for psykisk hjelp til daglig. Det å være uten den vanlige sosiale kontakten kan føre til frykt, angst og depresjon, og vedvarer dette over langt tid, vil mange kunne slite med sin mentale helse i tiden fremover.

Det kan for mange være en høy terskel å komme over for å søke hjelp og støtte, og det er viktig at du og mennesker rundt deg vet hvilke fora og muligheter som finnes. Kommunen tilbyr hjelp av fagpersoner via en egen tjeneste du kan nå på telefon 32 04 65 65. Dette er åpent i tidsrommet 9-15.

For mange holder det å snakke med andre via telefon eller videochat, og det finnes mange muligheter for dette på nett. Mange frivillige har meldt seg som samtalepartnere, og kommunen setter de med behov i kontakt med de som tilbyr hjelp til både handling og samtaler. Du finner mer informasjon om dette på kommunens nettsider https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/onsker-du-a-bidra-til-a-hjelpe-andre/ Trenger du hjelp kan du henvende deg til kommunen på telefonnummer 32 04 52 00 mellom kl. 08-21.

I Norge har vi en lang tradisjon med å ta vare på hverandre gjennom dugnad. Nå er det det ekstra behov for at vi finner frem dugnadsånden i oss, og tar vare på hverandre. Vi oppfordrer alle som kan til å ta kontakt med menneskene rundt seg gjennom trygge kanaler, og å melde seg som frivillig. Alle bidrag er velkomne, og er av stor betydning for den som tar i mot hjelpen.

Ta den telefonen til et familiemedlem, en venn eller naboen som bor alene, men ikke minst, ta kontakt hvis du har behov for støtte eller hjelp.

Vi står sterkere sammen!