I slutten av mars gjennomførte Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) tilsyn av Ebbestadhallen i Svelvik. Det ble påpekt flere anmerkninger i lokalene til Svelvik IF E-sport i andre etasje, men ingen av dem førte til direkte avvik som krever tilbakemelding.

Det opplyser informasjonskonsulent, Kristin Grydeland fra DRBV til Svelviksposten.

Likevel jobbes det for fullt for å finne alternative løsninger til arrangementet, som skal finne sted førstkommende tirsdag 12. april.

– Det blir tøft, men det skal vi få til, sier Martin Tharaldsen, leder for Svelvik IF E-sport, som virkelig har tatt tilsynsrapporten på alvor.

Utbedre mangler

Når brannvesenet gjennomfører tilsyn er det for å sikre at viktige bygg faktisk beskyttes mot brann. Det er eiers ansvar å ivareta sikkerheten, som i dette tilfellet er Drammen Eiendom KF, og kommunens ansvar å utføre tilsyn med at eieren ivaretar sitt ansvar, står det på Brannfaglig fellesorganisasjons nettsider.

Drammen Eiendom KF var til stede under tilsynet.

I alt fikk Svelvik IF E-sport to anmerkninger, og det gjaldt både bruken av skjøteledninger og rommet som blir brukt til serverrom.

– En anmerkning er en vurdering fra oss om forhold som har forbedringspotensialet eller som bør sees på. Et avvik er et brudd på forskriften som vi går etter, som må rettes opp i, sier Grydeland.

Ifølge tilsynsrapporten ble det stilt spørsmål til hvorvidt kontoret, der serverne står, er egnet til denne bruken, ettersom det kan være en forhøyet risiko for brann på grunn av varmeutvikling, samt døgnkontinuerlig drift.

Når det gjelder skjøteledningene avdekket tilsynet at det var gjennomgående bruk av skjøteledninger til datamaskiner og annet utstyr, men det var tilsynelatende lite kontroll og regler rundt bruken.

I rapporten står det også at brannvesenet ble informert av Svelvik IF E-sport at det pågår et arbeid for å få utbedret dette.

Arbeidet er i gang

Like over påske vil Svelvik IF E-sport gå i dialog med eier av Ebbestadhallen, Drammen Eiendom KF, det opplyser leder for tilbudet, Martin Tharaldsen.

– Det er viktig å påpeke at det er brannfare slik at man kan få orden i det. Det er noe vi jobber med akkurat nå, og det vil bli utbedret så fort som mulig. Vi skal i møte med Drammen Eiendom for å få løst dette her, sier han.

– Hvilke tiltak skal dere gjøre før neste tilsyn, når det gjelder rommet til serverne?

– Vi skal prøve å finne et mer tilrettelagt rom, fordi det er ikke bra der de har stått i dag, så det er viktig at det blir gjort noe med.

Martin Tharaldsen må jobbe raskt, ettersom det er ikke er mulig å drive aktivitet i lokalene som de er nå.

Han har allerede kontaktet det lokale elektrofirmaet i Svelvik for å få en prisantydning på arbeidet, som de ønsker å få unnagjort, som blant annet gjelder å få stikkontakter langs veggen.

Enn så lenge har medlemmene av Svelvik IF E-sport hatt hjemmetrening. Men med tanke på at det skal være et arrangement i hallen førstkommende tirsdag jobber de med å finne alternative løsninger.

– Vi er på ballen, sier Tharaldsen, som i tillegg understreker at serverne driftes fjernt over nettet.

Det vil si at det er ingen fare med det som befinner seg på serverne med tanke på nettsikkerhet og kontrollen over nettverket de bruker.

Bildeserie

759 dager siden de stengte dørene sist: – Vi er klare igjen

Risiko for brann

Det er forbundet en risiko for brann når det gjelder bruken av skjøteledninger, på bakgrunn av mengden strøm og belastningen som følger av uttaket.

– Skjøteledninger med tre eller fire stikk er godkjent opp til en viss mengde watt. Hvis den overskrides kan det forekomme en kortslutning og det kan medføre brann.

Det sier Cecilie Aali Hornstuen, seksjonsleder for tilsynsseksjonen i Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) til Svelviksposten.

– Generelt anbefaler vi at alle, også privatpersoner, er forsiktige ved bruk av skjøteledninger og blant annet unngår skjøteledning i skjøteledning. Spesielt bør strømkrevende artikler settes i støpsel i veggen, ikke via en skjøteledning, legger seksjonslederen til.


– Kan denne kortslutningen ha et potensial til å starte en stor brann?

– Ja, selvfølgelig. Kortslutning i elektrisk utstyr vil alltid ha potensial til å starte en brann.

– Hvilke krav er det til rom, som blir brukt til servere?

Vi har ved tilsynet påpekt forhold som vi mener eier og bruker må ha en ekstra vurdering på. De detaljerte kravene til slike rom styres av byggeforskriftene, og dette er forhold som det er eiere av bygninger som må sette seg inn i. Man må alltid vurdere om det man setter inn i et rom er egnet for det rommet. Servere blir ofte varme, og det kan medføre behov for lufting, ventilasjon eller kjøling, sier Aali Hornstuen.