Det er litt vanskelig med åpen debatt i intolerante tider. Men visse saker bør belyses fra to sider, som eksempelvis tømmermottak ved Juve og Leirvik.

Miljøaspektet får andre bedømme, men det er et viktig område for fuglelivet. Men det er ikke forsvarlig å sende slik transport langs Drammensfjorden som kun er en utbedret kjerrevei. Kravet til slik mottak burde være jernbanetrase. Da er alternativet direkte mellom mottak og jernbanelinje i Sande eller Skoger.

Dette er sannsynligvis lite aktuelt i forhold til kostnader og det samme med ny vei og jernbane langs fjorden. Da kan man like gjerne legge debatten død og vurdere bedre egnet sted først som sist og det begynner å haste.

Noe utvikling må vi ha, men ikke for enhver pris i forhold til trivsel og personlig miljø og sikkerhet for alle som bor og ferdes langs Svelvikveien.