To nye korona-smittet - en halv avdeling på bo- og servicesenter i karantene

DEL

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist korona-smitte det siste døgnet. Det skriver kommunen på sine sider.

Ifølge kommuneoverlege og leder av smittevernrådet i Drammen kommune, John Davis Johannessen, er det en naturlig og forventet utvikling at det blir flere tilfeller med innenlands og lokal smitte. Dette skyldes ifølge ham at færre og færre kommer hjem fra tur etter at både norske og utenlandske myndigheter innførte strenge reiserestriksjoner.

Av de to som nå har fått påvist smitte, har den ene vært på reise innenlands og er derfor med stor sannsynlighet blitt smittet i forbindelse med denne turen. I dette tilfellet har det vært relativt oversiktlig og greit å spore opp nærkontaktene.

Den andre som er smittet er ansatt ved Saniteten bo- og servicesenter, og er med stor sannsynlighet smittet i Drammen. Dette er likevel ikke fastslått.

Den ansatte har fulgt alle anbefalinger for håndtering av korona-smitte ifølge kommunen, men vedkommende har vært på jobb rett før symptomene oppsto. Det har ført til at en halv avdeling ved bo- og servicesenteret er satt i karantene.

Alle pårørende til de berørte beboerne regnes som nærkontakter til den smittede medarbeideren og ble kontaktet så snart ledelsen ved virksomheten hadde kjennskap til situasjonen.

Johannessen understreker at det jobbes kontinuerlig med smitteverntiltak i alle kommunens virksomheter, men det er ekstra stor oppmerksomhet rundt dette i helseinstitusjonene.

– Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å få smitte inn på et sykehjem, verken blant beboere eller ansatte. Men det er ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot smitte, heller ikke her. Derfor har vi gode rutiner som iverksettes umiddelbart når det oppdages smitte, og vi gjør alt vi kan for å ivareta alle berørte parter i den situasjonen vi nå er oppe i, sier Johannessen i pressemeldingen.

Artikkeltags