Gå til sidens hovedinnhold

Tømmerterminal handler ikke bare om støy og ulemper. Det handler også om å skape arbeidsplasser.

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Drammens Tidende)

Ny tømmerterminal på Juve gir skogbruket muligheter vi ikke kan få realisert på dagens terminal på Lierstranda. Den vil også kunne føre til at Svelvik får veien de har ventet på i flere tiår.

Ser vi 20 år fram i tid, så er det ikke noe tvil om hva som er det beste alternativet for skognæringa og industrien.

Formålet med Drammensregionens Virkesterminaler er å legge til rette for sjøtransport for våre eiere. Eierne våre er Glommen Skog, Nortømmer, SB Skog og Viken Skog. Det er vi som drifter Lierstranda tømmerterminal og -havn.

Les også

Juve gir muligheter for en næringspark som kan romme mer enn tømmerterminal

Området vi i dag er på skal utvikles til Fjordbyen i Lier, og næringen skal flytte ut fra Lierstranda. Kommunedelplanen er stadfestet av departementet, og et større utredningsarbeid i Buskerud for lokalisering av ny tømmerhavn i Drammens- og Oslofjorden har pekt på mulighetene for relokalisering til Juve i Svelvik.

Det er en slags påtvunget situasjon, men om vi skulle stått helt fritt så ville vi likevel valgt Juve. Det anlegget vil gi nye muligheter som vi ikke kan oppnå på dagens område. Det handler blant annet om å kunne utvikle foredling på terminalen. I tillegg vil en lang kaifront og fornuftig baklager gi lavere logistikkostnader som kommer skogeierne til gode.

Tømmerterminal, naturreservat og truede arter. Våkn opp, Svelvik!

For oss som er helt avhengig av en god kai, er det skuffende å oppleve at havnevirksomhet møter så mye motstand. Tømmerterminal handler ikke bare om støy og ulemper. Det handler også om å skape arbeidsplasser, å legge til rette for en hel verdikjede og at tømmer i større grad skal kunne bidra inn i det grønne skiftet.

Havn for tømmerhåndtering handler om skogbruket i hele Buskerud-regionen. For oss er det også en sammenheng mellom havneterminal på Juve og ny svelvikvei. Dette kan være en positiv mulighet for langt mer enn skogbruket og trebaserte næringer i Buskerud.

Les også

Svelvikinger om tømmerterminal: – Dette er helt høl i hue!

Vi har registrert at noen i stedet peker på Holmen i Drammen, som har tilgang til jernbanen. Det er ikke realistisk å tenke seg at det meste av tømmeret kan fraktes på jernbanen inn til Holmen. Det skyldes to forhold. For det første er det ikke kapasitet på jernbanen. I tillegg er det såpass mye dyrere, på grunn av flere omlastingskostnader, at det i seg selv kan stoppe store deler av avvirkning i skogen i Buskerud.

Havneterminal handler ikke bare om skogeierne. Det handler også om sagbruk og produksjonsbedrifter som benytter råstoff fra Buskerud-skogene i sin virksomhet.

Kommentarer til denne saken