Gå til sidens hovedinnhold

Tre nye smitte-tilfeller - og ett dødsfall

Det er meldt om ytterligere ett dødsfall ved Fjell bo- og servicesenter. Det er en kvinne i 90-årene som har gått bort etter å ha fått påvist koronasmitte, og ordfører Monica Myrvold Berg sender sine kondolanser til de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem.

Siden smitteutbruddet ved Fjell bo- og servicesenter startet for en måned siden, er det 16 beboere som har gått bort etter å blitt smittet.

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller.

- Tre nye tilfeller er vesentlig lavere enn det vi har rapportert de aller fleste dagene siden i oktober. Men dagens tall gir dessverre ikke nødvendigvis et reelt bilde av situasjonen. Det er en del prøver som ble analysert i natt og som vi ikke fått svar på ennå i dag. I tillegg ser det ut til å være noe forsinkelser på prøvene fra siste døgn. Derfor må vi anta at dagens rapporterte smittetall er kunstig lavt, sier kommuneoverlege John David Johannessen i en pressemelding.

Han regner med at svaret på prøvene som ikke er analysert ennå, kommer i dag eller i morgen. Så eventuelle positive resultater fra disse prøvene, blir rapportert på ordinær måte når de er klare.

Vaksineringen av beboerne på sykehjemmene i Drammen kommune startet onsdag 6. januar. Denne vaksineringen fortsetter kommende uke. I tillegg er det nå sendt ut brev til innbyggerne over 75 år, altså alle som er født før 31.12.1945, om at det er åpnet for at de kan registrere seg for koronavaksinering.

Alle innbyggere i Drammen kommune som er født senest innen utgangen av 1945, oppfordres til å registrere om de ønsker vaksine eller ikke. På den måten kan kommunen være sikker på at alle innbyggerne har mottatt og tatt stilling til tilbudet om vaksine. Registreringen gjøres på Helseboka som det er lenket til fra Drammen kommunes nettside.

Grunnen til at kommunen ber om en oversikt over hvem som ønsker vaksinen er behovet for å kunne planlegge vaksineringen og gjennomføre den raskt når vaksinen er tilgjengelig.

Drammen kommune gjør oppmerksom på at det kun er innbyggere over 75 år som skal registrere seg nå. Innbyggere under 75 år som registrerer seg, er nødt til å registrere seg på nytt når det åpnes for vaksinering av aldersgruppen de er en del av.

Det er nå også besluttet hvilken rekkefølge helsepersonellet i Drammen kommune skal tilbys koronavaksine. Folkehelseinstituttet har kommet med kriteriene for vaksinering av helsepersonell, og etter anbefaling fra smittevernrådet har rådmannen besluttet vaksinering av de ulike gruppene innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen etter følgende prioriteringsliste:

 • Nøkkelpersonell med sentral rolle innen utbruddshåndtering på sykehjem. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om vaksinering vil kunne ha noen effekt for håndteringen av selve utbruddet.
 • Sykepleiere til omdisponering.
 • Sykepleiere på isolasjonspost, kommunale akutte døgnplasser og Drammen helsehus avdeling 2.
 • Sykehjemsleger.
 • Feltsykepleiere (lavterskel rusbehandling).
 • Sykepleiere ved Drammen helsehus
 • Sykepleiere ved Bråta helse- og aktivitetssenter.
 • Laboratorietjenesten.
 • Sykepleiere for øvrig innen institusjon.
 • Sykepleiere og leger med minst to vakter i uka ved legevakt og/eller luftveisklinikken.
 • Sykepleiere for øvrig innen hjemmetjenesten.
 • Sykepleiere og vernepleiere innenfor tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Personell til koronavaksinasjon.
 • Personell på teststasjonene.
 • Helsepersonell generelt ved Drammen helsehus og Bråta helse- og aktivitetssenter.
 • Helsepersonell generelt ved institusjoner og i hjemmetjenesten utenom sykepleiere.
 • Fastleger og helsesekretærer.
 • Kommunale og private fysioterapeuter og ergoterapeuter.
 • Personell på helsestasjoner, i skoletjeneste og ved helsestasjonen for ungdom.
 • Øvrig helsepersonell i kommunen.

Siden begynnelsen av mars har 2130 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Kommentarer til denne saken