Under to meter høy? Da kan det være vanskelig å lese dette skiltet: – Altfor høyt

Nå vil Brakar sette riktig avdeling på saken for å ordne opp i skiltene.