Se på bildet, ville du gått sammen med barnebarnet ditt her for å gå en liten tur ned til fjorden for å kaste stein i vannet? Greit at det tar tid å bygge ny vei, men kan vi i alle fall få til litt bedre trafikksikkerhet langs Svelvikveien? Skal det være sånn at man etter over hundre år skal måtte ha hjertet i halsen dersom man skal parkere eller gå langs denne veien?

Nesten alle i Svelvik, nærutvalgene og politikerne har klart uttrykt sin motstand mot en tømmerterminal på Juve, og dette forslaget er fortsatt uaktuelt.

Når vi har arrangert folkemøte og kunnskapsseminar med politikere fra Drammen og Buskerud så er det mildt sagt flertall for ny vei, men man er uenige om finansiering. Det er også flertall for å trygge veien, men ingen virker å ville ta tak i dette.

Det har vært diskusjoner om å senke fartsgrensen og øke kontrollene, men dette blir for smått når fullastede trailere fortsatt må manøvrere gjennom de trange svingene.

Det er mange som gjerne vil ha fart på «det grønne skiftet», men de skal ikke måtte risikere livet ved å sykle på strekningen Tørkop og Solumsstrand.

Det er bemerkelsesverdig å se hvordan biler og lastebiler har blitt større, raskere og sikrere de siste hundre årene, mens sikkerheten til myke trafikanter på Svelvikveien har vært lik de siste hundre åra.

Har vi politikere i Drammen og Buskerud som er villige til å ta ansvar for denne viktige saken?

Les også

Derfor bør du stemme Venstre i Svelvik

Les også

Pensjonistpartiet inviterer til eldreopprør i Drammen

Les også

Veien ut av fattigdom er låst