Gå til sidens hovedinnhold

Utvidet vern av Grunnane er mulig

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere denne måneden skrev jeg et innlegg i debatten om kyststien langs naturreservatet på Bokerøya og bekymringene for at tur-opplevelsene forringes ved at gjerdet som nå settes opp langs stien vil hindre den fine utsikten mot fjorden.

Vi i De Grønne ønsker å være garantister for allemannsretten og sikre alle adgang til marka, vannet og lokale grøntområder. Likevel mener vi at naturen i noen tilfeller må ha absolutt forrang – som her, hvor turgåing begrenser fuglenes muligheter for mat og hvile. Samtidig anerkjenner både vi, Fylkesmannen og kommunen at denne saken ikke har vært håndtert godt nok og satt opp en unødvendig motsetning mellom naturvern og naturopplevelser.

Les også

Turgåere reagere på gjerde langs kyststien: – En tabbe å legge en kyststi der

 

Gro Nebell Aronsen skrev et flott tilsvar i Svelviksposten i forrige uke hvor hun ytterligere belyser saken. Hun stiller spørsmål til informasjonshåndteringen til turgåerne, og refererer til det betimelige spørsmålet: hvordan skal man få støtte for naturvern når folket stenges ute fra det som er vernet?

Aronsen løfter også et mulig forslag som vi stiller oss positive til. Kanskje burde større deler av det tidligere store våtmarksområdet blitt fredet til naturreservat tilbake i 1981.

Er det mulig å omgjøre dette, fjerne fyllmassene som er lagt på, og restaurere dem tilbake til våtmarksområder? Kan industrien, som i dag er spredt fra riksveien til kloss inntil kyststien, samles ved riksveien?

Kan vi tilrettelegge for ferdsel både på nåværende kyststi og eventuelt i forbindelse med et utvidet våtmarksområde – på en måte som ivaretar både naturopplevelsene og naturen?

Svaret på Aronsens spørsmål er i høyeste grad ja.

Dersom vi i De Grønne får muligheten etter valget i september, vil vi undersøke mulighetene for å definere dette området som friluftslivsområde eller viktig viltbiotop i kommuneplanen. Det kan vi gjøre lokalt. Vi ønsker i tillegg å be Fylkesmannen om å utvide reservatet. Dette må ende opp i en kongelig resolusjon, ihht Naturmangfoldloven, og er en lang prosess – men er den desidert tryggeste metoden for å ivareta nye områder som naturområder inn i fremtiden.

Vern på bakgrunn av hensyn til hekkende fugl gir gjerne ferdselsforbud som restriksjon, og dermed gjøre en mulig sti litt mer komplisert. Derfor ønsker vi å starte arbeidet med å finne ut av dette fortest mulig etter valget – noe vi gjerne allerede skulle igangsatt dersom De Grønne hadde vært representert i Svelvik i dag.

Les også

Turgåere reagere på gjerde langs kyststien: – En tabbe å legge en kyststi der

I første omgang oppfordrer vi industri og kommune til en positiv dialog for å diskutere hva som eventuelt kan frigjøres til et utvidet naturreservat. Som Aronsen påpeker pågår det en liknende debatt i Fredrikstad der industrien oppfordres til å frigi arealer til Øra naturreservat, for å skape enda flere gode opplevelser til menneskene, samtidig som både natur, fugleliv og næringsinteresser ivaretas. Dette er elementer som også bør være sentrale i utviklingen av Grunnane. Fuglene må få hekke og spise i fred – turgåernes opplevelser kan ikke reduseres til en sti med et gjerde på den ene siden og baksiden av industrilokaler på den andre siden – og det må legges til rette for næringsvekst. Vi i De Grønne er positive til etablering av arealkrevende virksomhet utenfor sentrumsområdene.

For å redusere forvirringen som friluftsfolket opplever håper vi også Svelvik kommune vil fokusere på tydeligere informasjon til innbyggerne i denne saken – samt å besvare faktaspørsmålene Gro Nebell Aronsen stiller i sitt siste innlegg.

Les også

Kommunen om gjerde langs kyststien: – Forstår at folk reagerer

Kommentarer til denne saken