– Utviklingen går i helt feil retning

I Drammen sprer koronasmitten seg på nye måter enn før – og nå stiger kurven jevnt og trutt.