Det ble et trist utfall for gamle Svelvik i kommunestyremøtet 23.05: i behandlingen av ny plan for skoler og barnehager ble vårt forslag om å gjenåpne Berger skole nok en gang nedstemt, og i tillegg ble innbyggernes forslag om å utrede Ebbestad som allsidig nærmiljøområde før skoletomta selges – som så seint som i mars ble vedtatt! – nå plutselig stanset. Planens overordnede prinsipper som kan åpne for enda mer sentralisering beholdes også.

Vi ble ikke veldig overrasket over at kommunestyret i Drammen heller ikke denne gangen ville ha skole på Berger – det har flertallet sagt klart fra om hver bidige gang vi har fremmet forslaget denne perioden. Dessverre forlot også Fremskrittspartiet denne gangen saken og snudde. Da er bare Venstre, Senterpartiet, Rødt og Nei til Bom igjen på Team Berger. NTB stiller ikke liste i høst. Dermed er det V, SP og R du har å velge mellom i høst hvis du vil gjenåpne Berger skole.

Sjokkerende var det derimot at innbyggerforslaget om å videreutvikle skoletomta som en del av idretts- og aktivitetsområdet på Ebbestad ble forkastet – et forslag som altså ble vedtatt for bare to måneder siden, og som siden da har spredd mye glede og håp på Ebbestad. Fordi Sosialistisk Venstreparti og Høyre var veldig misfornøyd med at behandlingen av saken i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 15. mars ikke gikk slik partiet ønsket seg, foreslo begge å forkaste hele denne behandlingen og starte tirsdagens votering på nytt med rådmannens opprinnelige utkast til grunn. Dette klarte de å samle et flertall av misfornøyde partier til i avstemningen. Når en avstemning allerede er i gang kan det ikke fremmes nye forslag, og da fikk vi heller ikke muligheten til å løfte Ebbestad-forslaget inn igjen.

Vi er veldig usikre på om SV, H, FRP, NTB, KRF og Randi Eng, som dannet dette flertallet, forstår hva de nå har gjort. Rådmannen gis nå i oppdrag å selge Ebbestad-tomta før innbyggerne i det hele tatt har fått muligheten til å få sitt forslag vurdert (slik KRF i hvert fall var mot forrige gang).

Vi vil ta initiativ ved første mulighet, allerede i behandlingen av 1. tertialrapport 15. juni, til å endre dette, men i verste fall så overkjøres nå innbyggerne og salgsprosessen fortsetter.

Da innbyggerne presenterte sine visjoner i vinter så var det bare Høyre og Venstre som tok seg bryet med å stille opp. Det er dermed lov å spørre om de andre partiene i det hele tatt hadde satt seg inn i forslaget før de forkastet det – hvis de da skjønner at det er det de har gjort.

For det er helt nødvendig å lytte til innbyggerne – alle innbyggerne – hvis du skal kunne ta gode beslutninger. Det opplevde vi i Venstre i denne saken. Vi har tidligere vært sikre på at det beste for kommunen er å selge skoletomta for å frigjøre egenkapital og området til en annen utvikling. Etter å ha hørt det meget godt gjennomarbeidede innspillet i februar så endret vi mening. Vi legger ingen prestisje i å innrømme når vi tar feil, eller å snu når vi får informasjon som endrer en sak. Det bør heller være et kvalitetstegn som beslutningstaker, mener vi.

Vi i Venstre vil ikke se på at Berger skal bli vakkert “gamlehjem” og hyttefelt med mørklagte lys mellom oktober og april, at Svelvik blir en søvnig bakevje som ikke får ta del i Drammens turistsatsing, at nærmiljømulighetene på Ebbestad bygges ned, at naturen i Knemsbukta raseres eller at Nesbygda nord for Juve blir motorvei for tømmertransport.

Vi vil ha nære tjenester der du bor, et landbruk som får absolutt vern av sitt livsviktige produksjonsgrunnlag i matjorda, ta vare på naturopplevelsene og biologisk mangfold, satse på hele Svelvik som opplevelse og turistdestinasjon, inkludere alle barn og unge i gode fritidstilbud selv om foreldrene har dårlig råd, og en Svelvikvei hvor det ikke kjører tømmertransport.


Svelviksamfunnet består av fantastiske mennesker, inkludert minoriteter fra hele verden, som er kreative og initiativrike. Blandingen av felles møtesteder hvor det skjer ting, med roen og freden i naturen vi kan trekke oss tilbake til, er attraktiv for folk av alle slag.

For å utløse dette potensialet trenger vi levende lokalsamfunn. Der vi bor.

Stem Venstre fra 10. august hvis du vil ha en slik utvikling av Svelviksamfunnet.