(Drammens Tidende)

DRAMMENSDISTRIKTET: Mandag morgen var det svært tett trafikk i drammensdistriktet, og det sto lange køer både på E134 og E18.

Vegtrafikksentralen kunne fortelle at Drammen – Tranby er en belastet strekning,og at de ofte ser at køene blir hengende lenge igjen på denne strekningen.

Denne morgenen hadde det både vært en bil med stans på E18, samt en kjedekollisjon på Bangeløkka. Disse to hendelsene fikk skylda for de lange køene som gjorde folk forsinket.

Det finnes mange mulige veier til og fra Drammen om man står fast et sted. Dette førte til at mange som sto i kø på morgenen tok «en spansk en», og krysset sperrelinjer for å snu og kjøre en annen vei til bestemmelsesstedet sitt.

– Alltid noen som tar sjansen

I videoen over ser man en trailer og flere personbiler som valgte å krysse sperrelinja på E134 mellom Mjøndalen og Drammen for å snu. Det misliker politiet.

– Det er ikke lov. Det er en risiko, og man utsetter andre for en risiko ved å krysse der det kommer trafikk imot. Man skal ikke krysse sperrelinjer, sier politioverbetjent Morten Qvist.

Han forteller at dette ikke er første gang de hører om folk som krysser sperrelinja for å snu.

– Vi har hørt at når trafikk blir stående over en lengre periode, er det folk som kjører over sperrelinja. Hvis det danner seg køer er det alltid noen som tar sjansen.

– Må bruke hodet

Qvist mener folk må tenke seg om, før man tar slike valg ute i trafikken. Særlig fordi det kan påvirke flere enn bare en selv.

– Det er mange som har blitt utsatt for ganske heftige ulykker fordi de «skulle bare» og tok en sjanse der og da. Det er så kjedelig om det skulle skje noe enten med den ene eller den andre. Og det er kjipt å angre resten av livet fordi man bare skulle noe der og da. Mange mener de har en god nok grunn, men det er ikke verdt det.

Dersom politiet tar deg i å ta en slik manøver ute i trafikken, kan man vente seg en bot på 4.200 kroner og tre prikker.

– Om vi mener det er graverende og stor fare kan vi også beslaglegge førerkortet. Men en ting er at det kan koste deg penger og førerkort, men oppstår det en ulykke ... Nei, man må bruke hodet og vise hensyn, det er det alt handler om.

Men selv om det i utgangspunktet ikke er lov til å krysse en sperrelinje, hender det at politiet kan dirigere trafikken over sperrelinjer.

– Det hender vi gjør det hvis vi mener det er en lur måte å få avviklet trafikken på i forbindelse med trafikkuhell, men da må man vente til politiet kommer og dirigerer så det skjer på en trygg måte. Folk skal ikke ta det initiativet selv, opplyser politioverbetjenten.