Vurderer politianmeldelse etter restaurantkonkurs: – Regnskapet er ikke reelt

Ifølge regnskapet har restauranten kun solgt for 9.242 kroner på ni måneder. Det tror ikke bostyrer på.