Vurderte å legge ned krisesenteret: – Det hadde vært fallitt

Driften av krisesenteret blir vesentlig dyrere for Drammen kommune etter at flere kommuner har trukket seg ut av samarbeidet.