Svelvik trenger et variert næringsliv og mer handelsvirksomhet. Det er de fleste enige om. Et dødt Svelvik sentrum ønsker vi oss framfor alt ikke. Vi ønsker oss et levende bybilde, et yrende småbyliv.

Spørsmålet er hvordan vi kan få det til. Hvordan vi kan få et mer variert næringsliv – som ikke går på bekostning av våre unike naturområder?

Jeg ønsker en enda bredere debatt velkommen, for svaret er definitivt ikke å flytte mer handelsvirksomhet ut av Svelvik sentrum. Beslutningstakerne må tenke seg grundig om, når det kommer til hvilke områder som skal benyttes til hva, før det gis ytterligere dispensasjoner, og før ny arealplan sendes ut på høring. For dette handler både om utviklingen av Svelvik by og, sett i et mer langsiktig perspektiv – forvaltning av viktige naturområder for framtiden.

Tror de at båtfolk fra Svelvik, Drammen og Oslo, etter å ha ankommet med bil til Grunnane og Bokerøya, vil gå ombord i båtene sine - kjøre båt i tre, fire minutter - og så legge til kai igjen i Svelvik sentrum, for å bidra til et yrende småbyliv?

Det snakkes varmt om at en større båthavn i Homansbergbukta vil skape økt turisme i Svelvik sentrum. Med hånda på hjertet, tror virkelig initiativtakerne på disse påstandene selv?

Tror de at båtfolk fra Svelvik, Drammen og Oslo, etter å ha ankommet med bil til Grunnane og Bokerøya, vil gå ombord i båtene sine – kjøre båt i fem minutter – og så å legge til kai igjen i Svelvik sentrum, for å bidra til et yrende småbyliv? Ikke bare er det totalt forkastelig ut ifra i et miljø- og klimaperspektiv; å komme kjørende i bil fra Drammen og Oslo – for å kjøre båt i 5 minutter i Svelvik, det har heller ingen rot i virkeligheten.

For selvfølgelig kommer ikke båtfolket til å styre båtene sine rett inn igjen til Dampskipskaia, for å besøke våre spisesteder og handle i våre butikker, når de først skal ut på sjøen. Nei, de kommer til å kjøre ut til Holmsbu og videre nedover mot Sørlandet, slik de allerede gjør i dag. Det er kanskje på tide å slutte å kaste blår i øynene på folk?

Dessuten er det allerede godkjent og regulert for en stor småbåthavn i Sandebukta - med 1.000 nye båtplasser i tillegg til de eksisterende 380, så behovet er fallende.

Nå må politikerne i de store partiene våkne. Båthavn og båtopplag gir få arbeidsplasser sett i forhold til verdifull natur, og ytterligere handelslekkasje fra Svelvik sentrum er dødsstøtet ingen ønsker. Dessuten er det allerede godkjent og regulert for en stor småbåthavn i Sandebukta – med 1.000 nye båtplasser i tillegg til de eksisterende 380, så behovet er fallende.

Grunnane næringsområde skal etter planene omreguleres for mer handelsvirksomhet. Minst et av utbyggingsinitiativene i Homansbergbukta legger også opp til båtopplag her. Drammen kommune vurderer nå å selge området. Men til hvilken pris? Er Homansbergbukta lokkematen, som skal kompensere for opprydding av det gamle søppeldeponiet på Grunnane næringsområde?

Det er dessverre mange viktige naturområder, inkludert Homansbergbukta, som har en mulig dødsdom hengende over seg takket være gamle reguleringsplaner. En helhetlig forvaltning av Drammensfjorden mangler, som Drammens sportsfiskere nylig påpekte.

Spørsmålet nå er om flertallet av Drammens politikere forstår alvoret?

For våre barns framtid vil det være mer lukrativt for Drammen kommune å søke midler til å rydde opp i og restaurere gammel våtmark ved Grunnane næringsområde, som jo også grenser til Grunnane naturreservat.

Tilskuddsordningen for restaurering av våtmark ble da også forlenget til 2025, fordi våtmarksområder er så viktige. De bidrar til flere viktige økosystemtjenester – som klimaregulering, flomdemping og vannrensing – og innehar et stort biologisk mangfold, både av arter og naturtyper. Dette var også Venstres Herman Ekle Lund nylig inne på – i sitt leserinnlegg om Grunnane og Bokerøya. For det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må i tillegg restaurere det som er ødelagt, understreker Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Dessverre har Drammen kommune så langt ikke engang vært villige til å vurdere dette som alternativ her. Spørsmålet nå er om flertallet av Drammens politikere forstår alvoret? Det svaret får vi i kommunestyremøtet 12. desember.

LES MER OM SAKEN:

Drammen Venstre, Drammen MDG, Naturvernforbundet og Besteforeldenes klimaaksjon har tatt initiativ til protestaksjon mot rasering av Drammens natur og matjord, utenfor rådhuset i Drammen mandag 12. desember klokka 15:30. De ber alle som er imot mer nedbygging av natur og matjord om møte opp for å vise sin motstand.

Les også

– Siste rest av naturen på Bokerøya/Grunnane bør restaureres og vernes – ikke bygges ned

Les også

Kan vi stole på Arbeiderpartiet lenger?

Les også

Kan vi stole på Drammen kommune?

Les også

– Grunnane næringspark er avsatt til næringsvirksomhet

Les også

Setter helt klart Svelvik på kartet så det suser